បទ ៖ តោះយើងទៅភ្ជុំ

បទ ៖ តោះយើងទៅភ្ជុំ
លំនាំបទប្រពៃណី ៖ សំពោងក្លាយ
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង សួរ ស្រីមុំ
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ដួង សុខគា
សម្រួលបទភ្លេង ៖ លោក ឌៀប សិដ្ឋសុធា និង លោក រិន ធីរិទ្ធ
ដឹកនាំសម្តែង ៖ លោក ហុង ប៊ុនណា និង លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
កាត់ត ៖ លោក ណុង វណ្ណនេត
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា