សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ដ្រីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត