បទយកការណ៍ «កសិករស្រុកសូទ្រនិគមខេត្តសៀមរាបបង្ហាញពីភាពជោគជ័យក្នុង ការដាំត្រប់ស្រួយមានឱកាសទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយលោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ