បទយកការណ៍ស្ដីពី «ការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការការពារ និងទប់ស្កាត់ការចម្លងជម្ងឺកូវីដ១៩នៅក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌ»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ដោយ សន សាវិន