បទយកការណ៍ស្តីពី «រាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញការដាំដំណាំរួមផ្សំដល់ប្រជាកសិករនៅសម័យកាល ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ ហៀង គន្ធា