កងទ័ពឥណ្ឌាចេញមុខច្រានចោល ការចោទប្រកាន់ពីភាគីចិន ពាក់ព័ន្ធការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀង នៅតំបន់ព្រំដែនជម្លោះ