(វីដេអូ)៖ ឧត្តមសេនីយ៍ឯក មាស សុវណ្ណ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងយោធិនដែលចូលនិវត្តន៍ និងចែកអំណោយមួយចំនួន