អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងអំណរគុណសម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន ដែលបានបង្ហាញឆន្ទៈជួយពិភពលោកប្រយុទ្ធកូវីដ19