រដ្ឋមន្រ្ដីក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានប្ដេជ្ញាសកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងការរឹតបន្ដឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក