សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្តេចប្រធានរដ្ឋសភា ក្នុងឱកាសបេីកមហាសន្និបាតអាយប៉ាលេីកទី៤១

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម​ហួត