(វីដេអូ)៖ មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ថ្លែងអំណរគុណដល់សមាគមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តយុវជនសម្តេចតេជោ ដែលបានជួយជាថវិកា និងសម្ភារជាច្រើន