(វីដេអូ)៖ អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវស្របប្រឡាយមេខាងជើង ស្ថិតនៅខណ្ឌឫស្សីកែវ រាជធានីភ្នំពេញ