សម្ដេចកិត្តិព្រឹទ្ធបណ្ដិត អញ្ជើញកាន់បិណ្ឌវេនទី៤ នៅវត្តលង្កាព្រះកុសមារាម