ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមិនមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ និងមិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​ ថ្មី

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត