បទ ៖ ភ្ជុំបិណ្ឌទៅលេងវត្តវាំងចាស់

បទ ៖ ភ្ជុំទៅលេងវត្តវាំងចាស់
ច្រៀងដោយ ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា និង អ្នកនាង ជា ស្រីលីស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក រ៉ុង សេរីវណ្ណ
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
កាត់ត ៖ កញ្ញា ណយ ស្រីរ័ត្ន
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា