បទ ៖ បង្សុកូលតាមអ្នកមានសីលបានដល់បុព្វការីជន

បទ ៖ បង្សុកូលតាមអ្នកមានសីលបានដល់បុព្វការីជន
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង ជា ស្រិលីស
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ លោក ស៊ីវ សុខខឿន
រៀបចំឆាក ៖ លោក ហុក សំណាង
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា