សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់រដ្ឋបាលខណ្ឌ៧មករា ស្តីពីឧបទ្ទវហេតុប្រឈមដាក់គ្នារវាងប្រជាការពារខណ្ឌ និងក្រុមអ្នកតវ៉ាខុសច្បាប់ នៅចំណុចរង្វង់មូលនាងគង្ហីង

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–