សម្តេចតេជោ ចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

(ភ្នំពេញ) ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០កន្លងទៅ បានចេញអនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការកែសម្រួលផ្ទៃបឹងតាមោក (បឹងកប់ស្រូវ) ស្ថិតក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ៕ ដោយ៖ កន ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖