ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នាល្ងាចថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០នេះ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នាព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០៕ ដោយ៖ កន ចំណាន

សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖