ព្រឹកនេះ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ដើម្បីជជែក ពិភាក្សា នូវរបៀបវារៈមួយចំនួន

ttps://youtu.be/mhCpxhBZi_U