ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមានអ្នកជាសះស្បេីយ​ ០១នាក់​ និងមិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩​

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖លោកចេមហួត