បទយកការណ៍ស្តីពី«កសិករដាំបន្លែសុវត្ថិភាពក្នុងខេត្តសៀមរាបទទួលបាន ជោគជ័យក្នុងការប្រកបរបរកសិកម្ម

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី ធៀង ស្រីមុំ