ក្រសួងព័ត៌មាន ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការតែងតាំង មេធាវីប្រចាំក្រសួងព័ត៌មាន

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–

(ភ្នំពេញ)៖ នាថ្ងៃទី២ ខែសីហា​ ឆ្នាំ២០២០នេះ ក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពី ការតែងតាំង មេធាវី ចំនួន ០៩រូប ប្រចាំក្រសួងព័ត៌មាន។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថា មេធាវីប្រចាំការនៅក្រសួងព័ត៌មាន មានតួនាទីជាជំនួយការក្នុងកិច្ចការងារច្បាប់ សម្របសម្រួលពាក្យបណ្តឹងពាក់ព័ន្ធផលប្រយោជន៍ និងស្តិតនៅក្រោមគណៈកម្មាធិការនីតិកម្ម និងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន៕ ដោយ៖ កន ចំណាន