ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា បានព្យាបាលជាសះស្បើយកូវីដ-១៩ចំនួន០៥នាក់បន្ថែមទៀត ហើយមិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីទេ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត