លោក ត្រាំ នៅតែជម្នះធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុង Kenoshaដែលកំពុងស្ថិតក្នុងភាពចលាចលដ៏ក្ដៅគគុក