អគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជា ប្ដេជ្ញាជំរុញមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរ ឱ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតក្នុងអាណត្តិរបស់ខ្លួន