(វីដេអូ)៖ អតីតមេគុកទួលស្លែង ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ ឌុច បានទទួលមរណភាពហើយ នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត