ព្យុះទីហ្វុងម៉ៃសាក់វាយប្រហារ ខេត្តអូគីណាវ៉ារបស់ជប៉ុន ជើងហោះហើររាប់រយត្រូវលុបចោល

https://youtu.be/_K8ii_zfqYM