ក្រសួងសុខាភិបាលអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋបាលខេត្ត និងអាជ្ញាធរទាំងឡាយចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដនារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ