ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី និងមិនមានព្យាបាលជាសះស្បើយ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត