ក្រសួងសុខាភិបាលជូនដំណឹងបន្ថែមពីយន្តការបង់ថ្លៃសេវាធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-១៩និងការបង្វែរថវិកាតម្កល់ជូនអ្នកដំណើរបរទេសចូលមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាល

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត