ស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅប្រទេសថៃបានជូនដំណឹងថា រាជរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងបន្តដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នរយៈពេល១ខែទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត