ក្រសួងសុខាភិបាលស្នើសមត្ថកិច្ចចាត់កម្លាំងយាមមណ្ឌលចត្តាឡីស័កឱ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ជាប្រចាំ