ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំឱ្យបន្តការ ការពារ ការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ នៅកំឡុងពេលបុណ្យកាន់បិណ្ឌ និងភ្ជុំបិណ្ឌ

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ លោកចេម ហួត