សំណង់ភោជនីយដ្ឋាន តូប និងអគាររដ្ឋ១៥០ខ្នងត្រូវបានរុះរើអស់ទាំងស្រុងពីបរិវេណប្រាសាទអង្គរ