លោក ត្រាំ កោតសរសើរលោកអាបេ ថាជានាយករដ្ឋមន្រ្ដីដ៏អស្ចារ្យបំផុត នៅក្នុងប្រវត្ដិសាស្រ្ដជប៉ុន