(វីដេអូ)កម្មវិធី៖ កុនខ្ញុំ ជានិស្សិតផ្នែកទេសចរណ៍ និងអតីតជាអ្នកនាំភ្ញៀវទេសចរដើរកំសាន្តតាមតំបន់ព្រៃភ្នំ កញ្ញា អឿន រ៉ូហ្សា មានឱកាសបង្ហាញសមត្ថភាពសម្តែងរឿងជាលើកដំបូងហើយបានគ្រងតំណែងជាតួអង្គឯកក្នុងរឿង«ទេពធីតាព្កុលមាស»ដែលកំពុងតែមានភាពល្បីល្បាញ និងមានការគាំទ្រខ្លាំងពីទស្សនិកជន! ថ្ងៃទី៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០