ព្រះមហាក្សត្រ ចេញព្រះរាជក្រឹត្យ ត្រាស់បង្គាប់តែងតាំង ​និង​ផ្តល់ឋានៈជាទីប្រឹក្សា​ អម​ក្រសួងយុត្តិធម៌​ចំនួន ៣៨​រូប​

APP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–