រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ជូនដំណឹងដល់បងប្អូនអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សាររោងក្លឿ ប្រទេសថៃ អំពីការផ្អាកការអនុញ្ញាតពលរដ្ឋខ្មែរចេញចូលដឹកជញ្ជូនទំនិញ ដោយចាប់អនុវត្តពីថ្ងៃទី០៤ ដល់ ថ្ងៃទី០៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០–