ឯកឧត្ដមរដ្ឋមន្រ្ដី ប៉ាន សូរស័ក្ដិដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជាចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្ដីសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ានលើកទី៥២និងកិច្ចប្រជុំពាក់ពន្ធ័តាមប្រព័ន្ធវីដេអូ