រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី «តើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេច សម្រាប់ថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក?»

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ —

រាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា ដឹកនាំដោយឯកឧត្តម បណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ ទូច ជាប្រធាន រៀបចំកិច្ចពិភាក្សាតុមូលស្តីពី «តើកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្ដេចសម្រាប់ថ្ងៃនេះ និងថ្ងៃស្អែក?» នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ នៅរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា។

រូបថត៖ ខឹម សុវណ្ណារ៉ា