ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មី ហើយព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន01នាក់ទៀត

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា​៖​ ដោយ​ លោក​ ចេម​ ហួត​