ក្រសួងសាធារណៈការ ប្ដេជ្ញារឹតបន្តឹងយានដ្ឋានកែច្នៃយានយន្តខុសច្បាប់ និងយានយន្តដឹកជញ្ជូនលើសទម្ងន់កម្រិតកំណត់ឲ្យបានជោគជ័យ