សម្ដេចតេជោ ហ៊ុនសែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្ដែងអំណរគុណចំពោះអគ្គលេខាធិការ អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោកដែលបានគាំទ្រចំពោះវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-១៩

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា