ខេត្តរតនគិរីក្នុងរយៈ១ឆមាស ឆ្នាំ២០២០នេះបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់បាន៣៦លើក ស្មើនិង២៩ករណី