ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថា មិនមានអ្នកវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ ថ្មីនោះទេ ហើយក៏មិនមានករណីព្យាបាលជាសះស្បើយបន្ថែមទៀតដែរ

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត