ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនប្រកាសដល់កម្មសិក្សាការី និងពលករខ្មែរមួយចំនួនកុំឱ្យចាញ់បោកជនខិលខូចរឿងប្រមូលឯកសារដើម្បីស្នើសុំប្រាក់ឧបត្ថម្ភកូរ៉ូណាលើកទី2

វិទ្យុជាតិកម្ពុុជា៖លោកចេមហួត