៦ខែឆ្នាំនេះសមត្ថកិច្ចបង្រ្កាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់នៅខេត្ដរតនគិរីចំនួន៣៩លើក