អភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអញ្ជើញដាំដើមឈើប្រណិត ១២០០ដើមនៅដែនជំរកសត្វព្រៃភ្នំឳរាល