(វីដេអូ)៖ ក្នុងរយៈពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកសងថ្ងៃចូលឆ្នាំកន្លងមកនេះ ខេត្តសៀមរាបមានភ្ញៀវទេសចរជាតិ និងអន្តរជាតិ​មកទស្សនា ដោយឈរក្នុងលំដាប់ថ្នាក់លេខ១